زمين شناس  

  Iranian geologist       Iranian geologist        Iranian geologist       Iranian geologist
 
Sunday, May 28, 2006

سلام به همه دوستان

خبر اول اينکه زمين لرزه ای با بزرگی ۶.۳ در مقياس ريشتر و در عمق کم( حدود ۱۰ کيلومتر ) شبيه آنچه که در بم اتفاق افتاد اندونزی را لرزاند و متاسفانه چندین هزار نفر تلفات داد. اطلاعات اين زمين لرزه در لينک بخش زلزله سازمان زمين شناسی آمريکا  آمده است.

با توجه به لرزه خيز بودن کشورما و به منظور آمادگی هموطنانمان لينک برخی از سايتهای خارجی که در مورد آمادگی در مقابل زلزله  ميباشند در ذيل آمده است:

سايت ۷۲ ساعت و اقداماتی که بايستی در هنگام زلزله انجام داد.

آموزش آمادگی در مقابل زلزله ( مخصوص دانش آموزان)

آمادگی قبل . هنگام  و بعد از زلزله

 آمادگی شهروندان در مقابل بحران مربوط به سايت FEMA

جزوه زندگی در کشور لرزه خيز ( آنچه که بايد در مورد زمين لرزه بدانيد)

ساخت کيت مقابله با بحران و لينک بخش مربوط به زلزله سايت صليب سرخ همچنين در اين لينک ۲۷ نکته ای که بايستی فرا بگيريم به زبان فارسی و با فرمت PDF آمده است.

هندبوک بحران ( بخش زلزله)

طرز تهيه کيت زلزله

ايمنی در قبل ، هنگام و بعد از زلزله

آمادگی فوری برای زلزله


geologist || 1:40 AM

Friday, May 20, 2005

سازمان زمين شناسي آمريكا در روز چهارشنبه هجدهم مه خبر از انتشار وب سايتي داد كه احتمال زمين لرزه در ايالت لرزه خيز كاليفرنيا طي 24 ساعت آينده را بر روي نقشه در اختيار عموم قرار مي دهد. اين نقشه بطور ساعتي و بر اساس اطلاعات دريافتي از شبكه هاي لرزه نگاري به روز مي شود. دانشمندان "خدمات لرزه شناسي سوئيس" (Swiss Seismological Service) و "سيستم لرزه اي پيشرفته ملي" (Advanced National Seismic System) آمريكا به طور مشترك اين كار را براي كمي كردن احتمال رو به افزايش خطر زمين لرزه در كاليفرنيا انجام مي دهند. در اين سيستم احتمال زمين لرزه بزرگتر از 6 در مقياس مركالي در بيست و چهار ساعت آينده به صورت ساعتي محاسبه و ارايه مي شود. (زمين لرزه با بزرگاي 6 زمين لرزه اي است كه اشياء را جابجا مي كند و به عنوان مثال اشياء موجود در قفسه ها را به پايين مي اندازد.) اين سيستم كليه زلزله هاي بزرگ و كوچك كه توسط مراكز لرزه نگاري موجود در كاليفرنيا ثبت مي شوند را در نظر گرفته و سپس براي هر كدام از آنها احتمال آنكه پس از آن زلزله اي بزرگ با شدت تخريبي مشابه و يا بزرگتر رخ دهد را با استفاده از پس لرزه ها (aftershocks) و زلزله هاي گذشته محاسبه مي كند. مهندسان لرزه شناسي از دهه هاي قبل مي دانستند كه وقوع يك زمين لرزه وقوع زمين لرزه بعدي را محتمل تر مي كند. احتمال اينكه زمين لرزه اي منجر به زمين لرزه ديگر شود قابل كمي كردن است و چنين احتمالي به اندازه، فاصله و زمان رويداد زمين لرزه اوليه دارد. از اين روش در طول 15 سال گذشته براي تعيين پس لرزه هاي احتمالي بعد از يك زمين لرزه بزرگ استفاده شده است. به گفته دكتر لوسي جونز (دانشمند مسئول برنامه خطرات زلزله در كاليفرنياي جنوبي) اين نقشه جديد در حقيقت برآيندي از مجموعه دانش موجود درباره زلزله در كاليفرنيا است، زيرا مجموعه دانش ما در باره گسلها، زمين شناسي ايالت و نرخهاي مورد انتظار پس لرزه ها را در كنار هم قرار مي دهد. پيش بيني احتمال بر اساس فعاليت گسلهاي شناخته شده و همچنين زمين لرزه هاي قبلي صورت مي گيرد. تفاوت اين كار با كارهاي قبلي در آن است كه در آنها اين كار معمولا براي 50 سال آينده صورت مي گيرد ولي اين سيستم آن را براي بيست و چهار ساعت آينده ارايه مي دهد. محاسبات اين سيستم بر اساس پس لرزه هاي شناسايي شده صورت مي گيرد. دانشمندان بر اين باورند كه قوانيني كه بر رفتار پس لرزه ها حاكم است در مورد پس لرزه هاي بزرگ تر از لرزه اصلي نيز حاكم است. به گفته دكتر جونز نتايج اين محاسبات از نظر آماري با كاتالوگ زمين لرزه هاي كاليفرنيا از سال 1988 تا 2002 مورد ارزيابي قرار گرفته است. آزمايشهاي انجام شده بر روي نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه اين نقشه ها نتايج بهتري در مقايسه با نقشه هاي بلند مدت خطر زمين لرزه در كاليفرنيا دارند. اين محصول توسط شوراي ارزيابي پيش بيني زلزله كاليفرنيا (California Earthquake Prediction Evaluation Council) از نظر علمي و به عنوان دست آوردي جديد در محاسبه احتمال پس لرزه ها مورد ارزيابي و تاييد قرار گرفته است. هدف از اين نقشه پيش بيني زلزله هاي آتي نيست، هر چند بر اساس زلزله هاي قبلي يك نوع افزايش در احتمال وقوع زلزله در بيش از نيمي از زلزله هاي بزرگ در كاليفرنيا مشاهده شده است.اين نقشه ها هر يك ساعت به روز شده و در سايت http://pasadena.wr.usgs.gov/step/ در اختيار عموم قرار دارد. مهمترين نوآوري هايي كه در اين نقشه وجود دارد اين است كه اين نقشه اولا توزيع فضايي (مكاني) پس لرزه ها را ارايه مي كند كه درك آن براي مردم عادي بسيار آسانتر است. ثانيا، نوسانات احتمالي را بسته به زمان و مكان نشان مي دهد كه هم براي لرزه شناسان و هم براي مهندسان سازه و هم براي مردم عادي مي تواند جالب باشد. لرزه شناسان از هم اكنون مي توانند از اين نقشه ها براي پيش بيني دقيقتر زلزله استفاده نمايند. مهمترين استفاده اي كه در حال حاضر مي توان از اين نقشه كرد استفاده هاي آموزشي و پژوهشي است. مشاهده نوسانات احتمال وقوع زمين لرزه هاي بزرگ به ما در فهم ماهيت خوشه اي و الگوي تغيير آنها در طول زمان كمك مي كند. همانطور كه انتظار مي رود در اغلب موارد احتمالها بسيار كوچك هستند. در مجموع احتمال زلزله اي به بزرگاي ذكر شده در بيشتر نقاط كاليفرنيا بين 1 به 10000 و 1 به 100000 است. اين در حالي است كه به عنوان مثال احتمال اينكه يك فرد آمريكايي دچار يك سانحه رانندگي بشود نزديك به 1 به 2500 است كه بسيار بيشتر از خطر زمين لرزه حتي در كاليفرنيا است. بنابرين افراد لازم نيست نسبت به زياد شدن اندك احتمال وقوع زلزله نگران شده و برنامه هايشان را تغيير دهند. براي مردم عادي اين نقشه بيشترين فايده را زماني خواهد داشت كه يك زلزله با بزرگاي 6 رخ داده باشد و افراد بخواهند بدانند زلزله هاي بعدي ممكن با چه احتمالي و در كدام نواحي رخ خواهند داد. استفاده از اين روش براي ساير نقاط جهان هم در صورت وجود شبكه لرزه نگاري قابل اعتماد به روز و انجام تحقيقات كافي براي تعيين نرخ متوسط پس لرزه ها امكان پذير خواهد بود. اگر چه اين سيستم از اين هفته در معرض استفاده عموم قرار گرفته ولي در عمل از پانزدهم سپتامبر 2004 شروع به تهيه اين نقشه هاي روزانه نموده و علاقمندان مي توانند آنها را در وب سايت ياد شده ملاحظه نمايند
منابع: سايت بي بي سي و سازمان زمين شناسي آمريكا .


geologist || 10:43 AM

Saturday, December 25, 2004

سلام

يكسال از فاجعه زلزله بم گذشت. ياد و خاطره درگذشتگان اين زمين لرزه را گرامي ميداريم.اين زمين لرزه به همگان ثابت نمود كه در اكثر بخشهاي كشور ما با توجه به موقعيت ساختاريش بايستي خطر زمين لرزه را جدي گرفته و حداقل در ساخت و سازهايمان به اين امر بها دهيم و همچنين كمي به استحكام بناهايي كه در آن ساكن هستيم بينديشيم.در مورد زلزله مرگبار بم نيز اكثر تلفات مربوط به تخريب ساختمانهاي عموما خشتي و ناپايدار در مقابل حركات و امواج سطحي ناشي از اين زمين لرزه بود.متاسفانه اين مشكل در كل كشور و ازجمله بخشهاي مركزي و جنوب پايتخت نيز وجود دارد و بايستي دولت فكري به حال بافتهاي فرسوده كند تا خداي ناكرده حادثه مشابهي پيش نيايد.پس بياييد از اين حادثه درس عبرت گرفته و قبل از اينكه دير شود فكري به حال ساخت و سازهايمان بكنيم و در كنار آن سطح آگاهي هاي خود را در مقابل زلزله بالا ببريم.

در  اين سايت اطلاعات درمورد جديدترين زمين لرزه هاي بوقوع پيوسته وجود دارد و به گفته مسئولين سايت ميتواند در درك سريع موقعيت زمين لرزه ها و امداد احتمالي مفيد باشد.همچنين حاوي چند پيش بيني از جمله زمين لرزه اي در جنوب ايران است (تا ابتداي سال 2005ميلادي) كه ازصحت و سقم آن چيزي نميدانم.همچنين اين سايت حاوي لينكهايي در مورد زمين لرزه ميباشدو در بخشي ديگر به مقايسه واحدهاي اندازه گيري زمين لرزه ها و انرژي و احتمال رخداد هريك ميپردازد.همچنين امكان جستجو زمين لرزه ها نيز وجود دارد.

جديدترين خبر اينکه شديد ترين زمين لرزه های چند سال اخير 23 دسامبربا بزرگي 8.1 ريشتر در نزديكي استراليا (شمال جزيره ماكواري) و همچنين ۲۶ دسامبر با بزرگی ۸.۹ ريشتر در شمال سوماترا بوقوع پيوست که مورد آخری متاسفانه تعداد زيادی تلفات داده است (بيش از ۲۳۰۰۰ نفر) اکثر قربانيان در اثر پديده تسونومی (امواج سهمگين اقيانوسی حاصل از زلزله) جان باخته اند.لينک خبر بهمراه اطلاعات مربوطه از سازمان زمين شناسی آمريکا از جمله خلاصه وضعيت تکتونيکی منطقه

 

آخرين خبر اينكه  بخش جستجوي علمي سايت گوگل نيز بصورت آزمايشي شروع بكار نمود .در اين موتور جستجو لينكهاي علمي و دانشگاهي موارد جستجو نمايش داده ميشود و بنظر ميرسد كه براي محققين و دانشجويان مفيد باشد.


geologist || 11:52 PM

Friday, November 26, 2004

سلام

در يادداشت قبلي به معرفي نرم افزاري در مورد GPS پرداختيم ، منتهي هنوز برخي از دوستان به خوبي با مكانيسم عمل اين دستگاه آشنا نيستند و نميدانند كه مثلا چطور در برخي مدلها با دقت چند سانتيمتر مختصات محل را محاسبه ميكند و در ضمن ساعت آن نيز بمانند يك ساعت اتمي كار ميكند و يا چگونه زمان دقيق طلوع و غروب خورشيد و ماه و همچنين موقعيت دقيق ايندو را در فضا نشان ميدهد. در > اين لينك ميتوان به جواب اكثر اين سوالات رسيد. همچنين با توجه به اينكه به صورت فلش (Flash) نيز مطالب را نشان ميدهد سبب درك بهتر موضوعات ميگردد.براي ديدن بخشهاي ديگر سايت ميتوان از لينكهاي پايين و يا كنار آن استفاده نمود.در ضمن براي كساني كه قصد خريد اين دستگاه را دارند پيشنهاد ميكنم كه در مدلهاي دستي با توجه به هدفي كه دارند بهتر است كه از مدلهاي 12 كاناله اي كه WAAS را پشتيباني ميكنند (صحت قرائت در برخي موارد 3 متر) و همچنين قابليت ورود داده ها از جمله نقشه هاي رقومي و .. را دارند استفاده كنند.قيمت معمول اين دستگاه با توجه به مدل و كارائي هايشان از 200 تا 400 هزار تومان ميباشد. در آينده نرم افزارهاي بيشتري جهت اين دستگاه معرفي ميكنم.

براي علاقه مندان تصاوير زيباي طبيعت و زمين نيز لينكهاي زير را معرفي ميكنم از اين تصاوير ميتوان با توجه به كيفيتشان بعنوان wallpaper صفحه نمايشتان نيز استفاده كنيد.با ديدن اين تصاوير انسان پي به زيباييهاي خلقت و اين نكته كه خداوند زيباست و زيبايها را نيز دوست ميدارد ، ميبرد.

> تصاوير سنگها و صخره ها ، گراند كانيون ، آتشفشانها ، نيروهاي طبيعت ، درياچه ها ، كوهها و ...


geologist || 1:40 PM

Friday, September 17, 2004

سلام

با توجه به اينكه مدتي است لينك اينترنتي در مورد علوم زمين معرفي نكرده ام در اين يادداشت لينكي را معرفي ميكنم كه بنظرم خيلي براي دانشجوان و علاقه مندان مفيد است و در ضمن بخشهاي بسيار متنوعي دارد.اين لينك مربوط به > بخش زمين شناسي سايت about.com ميباشد. همانگونه كه ميدانيد اين سايت انواع مباحث را در بر ميگيرد كه علوم زمين نيز بخشي از آن است. ليست نسبتا كاملي از مسايل عنوان شده در اين سايت در > بخش محتواي سايت قرار دارد.از بخشهاي ديگر اين سايت گالري تصاوير زمين شناسي ميباشد كه انواع موضوعات به همراه توضيحات مربوطه را در بر ميگيرد.مثلا در اين لينك كه مربوط به بخش تصاوير كانيها است به معرفي توپاز ميپردازد.

در سمت چپ صفحه اين سايت همچنين لينك هاي جالبي بصورت دايركتوري وجود دارد مثلا اين لينك كه به معرفي گوشته زمين (مانتل) پرداخته، از دايركتوري تكتونيك قابل دسترسي است. براي علاقه مندان بحث پيش بيني زمين لرزه نيز اين لينك در سايت وجود دارد. بخش ديگر سايت > تست سوالات زمين شناسي است كه در شاخه هاي مختلف ميباشد.آخرين لينك از اين سايت كه معرفي ميكنم مربوط به لينك هاي خبري علوم ميباشد. توضيح اينكه شما ميتوانيد مشترك مجله الكترونيكي اين سايت نيز بشويد.

در بخش معرفي نرم افزار ها براي علاقه مندان GPS نرم افزار > Oziexplorer را معرفي ميكنم كه كاربرد فراواني در دريافت و ارسال مسير ها و نقاط برداشت از GPS به كامپيوتر و برعكس و همچنين مشخص كردن موقعيت بر روي نقشه دارند و مخصوصا براي دستگاههايي كه قابليت اتصال به كامپيوتر را دارند ايده آل ميباشد. خود من از اين برنامه استفاده كرده ام و اكثر نيازهاي كار من را براورده كرده است.در اين نرم افزار شما با مشخص كردن نوع دستگاه GPS براي برنامه و اتصال آن به كمك كابل مربوطه (در صورت عدم امكان اتصال مستقيم بايستي Way point ها را دستي وارد كنيد) و همچنين انتخاب نقشه اي كه به فرمت عكس بوده و با وارد كردن مختصات چند نقطه شاخص بصورت رقومي در آمده ، موقعيت نقاط برداشت بر روي نقشه مشخص شده و به راحتي ميتوانيد به تجزيه و تحليل اطلاعات مورد نياز بپردازيد.كاربرد هاي ديگر برنامه نيز در سايت مربوطه شرح داده شده است. اين برنامه را ميتوانيد از > اين لينك دانلود كنيد.


geologist || 1:38 PM

Friday, August 06, 2004

سلام به همگي دوستان ببخشيد كه به علت مشغله كاري نتوانستم اين وبلاگ را حدود دو ماه آپديت كنم.تعداد زيادي از دوستان علاقه مند به بحث پيش بيني زمين لرزه هستند و سوالات زيادي نيز در اين مورد دارند صحبت كوتاهي كه با اين عزيزان دارم اين است كه در مورد پيش بيني هاي مختلف از جمله نظريه ابرهاي زلزله دانشمند چيني و همچنين نظريه تشعشعات مادون قرمز دكتر رحيمي تبار و ساير روشهاي ديگري كه هم اكنون در جهان مطرح گشته اند ( مانند روش استفاده از سيگنالهاي الكتريكي زمين) همگي بخشي از پيش نشانگرهايي هستند كه ممكن است قبل از وقوع زلزله و جهت پيش بيني كوتاه مدت(از چند ساعت تا چند روز قبل زلزله) بكار روند و لزوما در مورد تمامي زمين لرزه ها نميتوان انتظار ثبت تمامي اين پيش نشانگرها را داشت (با توجه به اصل ناهمگن بودن زمين).بنابراين پرداختن به تنها يك يا دو پيش نشانگر و انتظار جواب دقيق داشتن از آن بنظر اينجانب غير معقول مي آيد حتي اگر در مواردي هم جواب درست داده باشد. رويه كه هم اكنون در كشورهاي لرزه خيز از جمله آمريكا ، روسيه ، چين و ژاپن اتخاذ نموده اند اين است كه با تشكيل سازماني تمامي پيش نشانگر هاي زلزله ها (بيش از 30 مورد) را جمع آوري ميكنند و سپس با بررسي تمامي اين پيش نشانگرها در مورد احتمال رخداد زمين لرزه در منطقه اي مشخص و در زمان معلوم و با بزرگاي خاص (منطبق بر تعريف يك پيش بيني زمين لرزه ) تصميم ميگيرند و با توجه به اينكه اعلام اشتباه پيش بيني يك زمين لرزه نيز ميتواند تبعات مالي و رواني بسياري براي جامعه در بر داشته باشد در صورتي كه كاملا مطمئن گرديدند آن را اعلام ميكنند.البته اينجابت منكر توجه به تحقيقات دانشمندان مختلف بر روي پيش بيني زمين لرزه هاي ايران از جمله جناب آقاي دكتر رحيمي تبار با توجه به شناختي كه از سطح علمي بالاي ايشان دارم نيستم ولي معتقدم كه بايستي تمامي اين تحقيقات و در نهايت اعلام پيش بيني رخداد يك زلزله بصورت قانون مند و از طريق سازماني خاص صورت گيرد تا شاهد اعلام پيش بيني هاي مختلف و تبعات احتمالي آن نباشيم. علاقه مندان بحث پيش بيني زمين لرزه جهت كسب اطلاعات بيشتر ميتوانند به كتابها و مقالاتي كه در اين خصوص نوشته شده از جمله كتاب آقاي ريكي تاكه در مورد پيش بيني زمين لرزه و پيش نشانگرهاي آن به زبان انگليسي مراجعه نمايند البته اين كتاب قديمي است و در آن به پيش نشانگر هاي جديد پرداخته نشده است. جهت مقالات جديد ميتوان از سايت هاي علمي كه قبلا معرفي كردم استفاده نماييد(نمونه اش را در لينك هاي سمت راست وبلاگ گذاشته ام).همچنين قصد دارم بخش مربوط به پيش نشانگرهاي كتاب ريكي تاكه را جهت آشنايي علاقه مندان بعد از ترجمه كامل در وبلاگ قراردهم.


geologist || 1:14 PM

Friday, May 14, 2004

سلام

با توجه به وقوع پديده زمين لغزش در منطقه فرحزاد تهران و جهت آشنايي علاقه مندان با اين پديده و علل رخداد و شيوه هاي كنترل آن در اين يادداشت به بررسي زمين لغزش و مخاطرات آن مي پردازم.و همچنين لينكهاي مفيدي را در اين خصوص معرفي ميكنم.

زمين لغزش (LandSlide) و ريزشهاي سنگي نمونه هايي از حركات توده اي زمين ميباشند و اصطلاحي عمومي براي حركت رو به پايين واحدهاي سنگي و رسوبي تحت تاثير نيروي گرانشي است .اين فرايند بر روي زمين هاي شيب دار عمل كرده و ممكن است باعث تخريب منازل و تاسيسات ، مسدود گشتن مسير جاده ها و رودها و.. شود و در بعضي مواقع كه حجم عملكرد آن عظيم باشد باعث ايجاد درياچه هايي نيز ميگردد.نمونه اي از آن را اينجانب در مسير جاده هراز ديدم.(فكر كنم نامش درياچه تار بود) برخلاف پديده خزش در زمين لغزه ها ، يك يا چند سطح شكستگي مجزا وجود دارد .سرعت زمين لغزشها نوعا در حدود يك متر در روز و در موارد خاص از زمين لغزشي كه داراي هواي حبس شده اند و در اثر زلزله بوجود آمده اند تا سيصد كيلومتر در ساعت ميرسد .از عواملي كه باعث ايجاد و فعال شدن اين پديده ميگردند ميتوان به وجود فرسايش شديد در مسير رودها و آبراهه ها ، شيب زياد واحدهاي رسوبي و سنگي و عدم اتصال محكم بين واحدها و سنگ بستر ، بارندگي شديد و افزايش آب بين منفذي در رسوبات آبرفتي و ... ميباشد.همچنين در اثر فعاليتهاي انساني مانند خاكبرداري و ايجاد راهها ، بارگذاري ناشي از ساخت و ساز روي زمين هاي شيب دار و مستعد ، قطع درختان و پوشش گياهي منطقه، ورود آب ناشي از چاههاي فاضلاب ، استخرها وآبياري چمنزارها و ... ميتواند باعث فعال شدن و تسريع اين پديده شود.بسياري از زمين لغزشها همچون زمين لغزش گراس ونتر در وايومينگ منشاء صرفا طبيعي دارند برخي نيز توسط زمين لرزه ها فعال ميشوند(Keefer1984 ) آقاي كيفر در سال 1993 دريافت كه احتمال وقوع زمين لغزشها ي تحت تاثير فعاليت هاي لرزه اي در شيبهاي تندي(با زاويه بيش از 25 درجه ) كه دست كم 150 متر ارتفاع داشته باشند و در پايين توسط جريانهاي فعالي قطع شده باشند بيشتر است.

طبقه بندي زمين لغزش :

زمين لغزش هاي انتقالي ( ‏Translational ) : در طول سطوح لايه بندي يا سطوح ضعيف ديگر موجود در سنگ لغزش انجام ميشود و تمام توده به موازات اين صفحه حركت ميكند.

زمين لغزشهاي چرخشي ( Rotational ) : در رسوبات سطحي يا سنگ هاي هوازده گسترش مي يابند . از نظر منشاء ممكن است طبيعي بوده يا توسط انسان فعال شده باشند.(مانند ايجاد بريدگي هايي (ترانشه) در قاعده يك سراشيبي ناپايدار ). سطح شكستگي در برش عرضي تقريبا كماني شكل ميباشد.(در حالت سه بعدي ، قاشقي شكل است)

در برخي مناطق ، وقوع يك زمين لغزش در قاعده يك تپه ميتواند سراشيبي روي تپه را بدون تكيه گاه سازد .بدين ترتيب ، ممكن است زمين لغزش ديگري رخ دهد. اين نوع واكنش زنجيره اي متشكل از شكستگي پلكاني با شيب رو به بالا را شكستگي پيش رونده يا زمين لغزش مركب مي نامند.

تجربه نشان داده است كه شيب هاي 5/1 ( نسبت فاصله افقي) به 1 ( فاصله عمودي) عموما پايدارند بنابراين ميتوان شيب 5/1 به 1 را براي ساخت راهها و .. استاندارد دانست.شيب استاندارد براي بريدگي هاي سيلابي نظير كانالها بين 2:1 و 3:1 تغيير ميكند.(ترزاقي)

راههايي كه جهت پيشگيري و كنترل زمين لغزش عنوان ميشود :

1- ايجاد گشتاور تعادلي توسط برداشت مواد اضافي روي راس زمين لغزش در مناطق خاكبرداري شده

2- انجام زهكشي مناسب منطقه و تخليه آبهاي زير زميني

3- ايجاد لايه ها ي نفوذ ناپذير در سطح

4- ايجاد پايه هاي تقويتي

5- استفاده از پيچ مهار سنگها ( Rock Bolt) در سنگ بستر

با توجه به مطالب عنوان شده و مخاطرات ساخت و ساز بر روي اين زمينها و جهت جلوگيري از بروز خسارات مالي و جاني بعدي ، بهترين روش مشخص نمودن مناطق مستعد بر روي نقشه هاي ريز پهنه بندي زمين لغزش و جلوگيري از ساخت و ساز بر روي اين زمين ها ميباشد. مخصوصا كه اين مناطق در مجاورت و نزديكي گسلهاي فعال و لرزه زا باشد(مانند منطقه فرحزاد تهران كه در مجاورت گسل شمال تهران است و به محض وقوع زمين لرزه اي حتي با شدت متوسط و ناپايداري شيبهاي موجود ، خسارات بسيار زيادي بر منطقه وارد ميشود. جهت اطلاعات بيشتر ميتوانيد به لينكهاي زير مراجعه كنيد:

> اطلاعاتي در مورد لنداسلايد به زبان انگليسي

> مقاله اي در مورد توصيف زمين لغزش و حركات توده اي زمين با فرمت pdf

بخش مربوط به مخاطرات زمين لغزش در سازمان زمين شناسي آمريكا

بخش آموزش مركز اطلاعات زمين لغزش آمريكا (حاوي مطالب جالبي در مورد زمين لغزش و علل آن براي دانشجويان و معلمين)

تصاويري از زمين لغزشهاي بوقوع پيوسته در آمريكا

> لينكهاي مفيد براي زمين لغزش و تصاوير مربوطه

> كتابي در مورد زمين لغزش و راههاي كاهش ريسك آن

> پهنه بندي خطر زمين لغزش از وبلاگ آبخيزداري استان تهران

> معرفي زمين لغزه از سايت سازمان زمين شناسي كشور بهمراه اطلاعات زمين لغزه فرحزاد تهران

> علل رانش زمين در منطقه فرحزاد ازدكتر محمود فاطمي عقدا

> مطالبي در مورد زمين لغزش فرحزاد از روزنامه شرق


geologist || 4:34 PM

Thursday, April 29, 2004

سلام

جهت دسترسي سريعتر و موضوعي علاقه مندان عناوين و شرح مختصري از يادداشتهاي قبلي را بهمراه لينكهاي مربوطه در وبلاگي با عنوان > يادداشتهاي زمين شناس قرار دادم.اميدوارم كه براي دوستان مفيد باشد.


geologist || 5:43 PM

Saturday, April 17, 2004

سلام

بدون شك تحقيق و مطالعه و بروز بودن اطلاعات علمي براي هر دانشجو و محقق از ضروريات است يكي از ابزار ها جهت اين هدف اينترنت است.شما با ارتباط با مراكز و مجامع علمي دنيا از جمله دانشگاهها و كتابخانه ها از طريق اينترنت و آشنايي با دانشجويان ، محققين و اساتيد اين مراكز ميتوانيد از نمونه كار آنها اطلاع يابيد و همچنين از آنها راهنمايي بگيريد.براي آشنايي علاقه مندان علوم زمين در ذيل لينك برخي از دانشگاهها و كتابخانه هاي معتبر دنيا و همچنين لينكهاي مفيد ديگر را مي آورم.

> كتابخانه دانشگاه تگزاس همچنين > منابع تحقيقي مفيد ديگر از اين دانشگاه

> كتابخانه دانشگاه كلمبيا (بخش زمين شناسي)

> بخش زمين شناسي دانشگاه آريزونا

> بخش زمين شناسي و ژئوفيزيك دانشگاه Yale

> دپارتمان زمين شناسي دانشگاه بريتيش كلمبيا

> اطاعاتي در خصوص مسايل مختلف علوم زمين همچنين بب خشهاي ديگر اين سايت از جمله كتابخانه وكلاسهاي مجازي وو ... جالب است.

منبع تحقيقي ديگر در شاخه زمين شناسي

اين هم لينك جالب ديگري با عنوان ديكشنري مختصر اصطلاحات زمين شناسي

> اين هم لينكهاي زمين شناسي از سايت geology.com

> دايركتوري زمين شناسي و ژئوفيزيك سايت Yahoo نيز لينك هاي جالب زيادي در شاخه هاي مختلف اين علم دارد.


geologist || 8:52 PM

Saturday, March 20, 2004

سلام

نوروز طبيعت بر همگان مبارک باد.

با تبريک سال نو در اين يادداشت قصد دارم تعدادی لينک جالب و مفيد معرفی کنم.

اولين لينک موقعيت زمين را هم اکنون در فضا نشان ميدهد و با کليک بر روی نقشه جزييات هر منطقه مشخص ميگردد.


geologist || 11:27 PM

وبلاگهاي مورد علاقه

خاطرات كيانوش
مجله تخصصي كامپيوتر
linky
linky

سايت هاي مورد علاقه

webshots(عكس ))

 

 

This page is powered by Blogger. Isn't yours?